امکانات تخصصی

 • سیستم الکترونیکی مدیریت همایش با امکانات و نیروهای تخصصی
 • دستگاه های ترجمه همزمان
 • منابع انسانی تخصصی برای کمیته های علمی، اجرایی، تشریفات و اطلاع رسانی
 • امکانات غرفه آرایی با اسپیس فریم
 • امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی مورد نیاز
 • بی سیم برای هماهنگی های داخلی روز همایش
 • کانالها و رسانه های مختلف تبلیغاتی
 • سیستم ارسال فکس گروهی
 • سیستم ارسال ایمیل گروهی
 • سیستم ارسال پیامک گروهی و منشی پیامکی
 • دارا بودن بانک های اطلاعاتی تخصصی ایمیل و پیامک در حوزه های مختلف