سیستم مدیریت همایش ها

امروزه همراه با توسعه سریع اقتصادی، همایش ها و کنفرانس های متعددی در زمینه های گوناگون در کشور برگزار می شود و انجام این همایش ها، نیازمند سازمان دهی هوشمند است. از آنجایی که محیط برگزاری همایش باید محیطی کارآمد و ایمن باشد، به این منظور سیستم هوشمند همایش مبتنی بر تکنولوژی RFID و بارکد طراحی شده است.

سعی و تلاش برای پیدا کردن اشخاص در یک همایش بزرگ بدون داشتن یک سیستم مدیریتی قوی، تلف کردن زمان است. راهکار ارايه    شده توسط متخصصین شرکت تمشک، شما را در سازمان دهی همایش هایتان یاری می کند. نرم افزار مدیریت همایش های تمشک با هدف  تسهیل و مکانیزه کردن کنگره ها، کنفرانس ها، سمینارها، سمپوزیوم ها، نشست ها، کارگاه ها و مجمع ها، توسط مرکز تخصصی تمشک    تهیه شده است. مسئول همایش با کمک نرم افزار مدیریت همایش تمشک می تواند تعداد نامحدود همایش و تعداد نامحدود ایستگاه کاری ایجاد و ورود و خروج مراجعین را در هر ایستگاه کنترل کند. همچنین می توان خدمات قابل ارائه به میهمانان را مشخص و کنترل کرد. امکان    طراحی و چاپ کارت برای مراجعین، میهمان ها، خبرنگاران، غرفه داران، سخنرانان، گروه اجرایی و هیات رییسه از دیگر ویژگی های    برنامه مدیریت همایش تمشک میباشد.