فراخوان مقاله کنفرانس فرصت ها و چالش های هوشمندسازی

 


 اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های هوشمندسازی به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و دانشگاه آزاد اسلامی به همراه دانشگاه صنعتی امیرکبیر  برگزار می شود.به منظور آشنایی با جدیدترین تحقیقات در حوزه محورهای کنفرانس از کلیه اساتید، صاحبنظران و دانشجویان برای ارائه مقاله در کنفرانس دعوت می شود.