دوازدهمین همایش بین الملل...

پنجشنبه 5 تیر 1399 450,000 تومان
برگزارکننده پژوهشگاه تربیت بدنی و...
اطلاعات بیشتر

اجلاس مدیران و مربیان باش...

چهارشنبه 14 اسفند 1398 38,000 تومان
برگزارکننده پژوهشگاه تربیت بدنی و...
اطلاعات بیشتر

امنیت در سیستم های اسکادا...

سه شنبه 21 آبان 1398 رایگان
برگزارکننده دبیرخانه علمی
اطلاعات بیشتر

سمینار آشنایی با بیورزونا...

دوشنبه 20 آبان 1398 رایگان
برگزارکننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اطلاعات بیشتر

امنیت اطلاعات سلامت

یکشنبه 19 آبان 1398 رایگان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

سمینار اصول استارتاپ ثروت...

دوشنبه 22 مهر 1398 97,000 تومان
برگزارکننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اطلاعات بیشتر

سمینار تخصصی فناوری های ن...

یکشنبه 21 مهر 1398 220,000 تومان
برگزارکننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اطلاعات بیشتر

نمایشگاه ایران ربواکسپو (...

جمعه 10 اسفند 1397 رایگان
برگزارکننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر...
اطلاعات بیشتر

همایش ملی روابط عمومی و پ...

دوشنبه 24 دی 1397 320,000 تومان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

نهمین کنفرانس نظام اداری...

چهارشنبه 5 دی 1397 320,000 تومان
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
اطلاعات بیشتر

دومین همایش ملی پدافند غی...

پنجشنبه 15 آذر 1397 رایگان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

دومین نمایشگاه صنعت بومی...

یکشنبه 11 آذر 1397 رایگان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

پنجمین نمایشگاه صنعت بومی...

سه شنبه 6 آذر 1397 12,000 تومان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

کنفرانس فرصت ها و چالش ها...

دوشنبه 25 تیر 1397 320,000 تومان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش ملی پدافند س...

یکشنبه 10 دی 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر